Orzeczenia dla kierowców - Przychodnia | NovaBanino

Przejdź do treści

Orzeczenia dla kierowców

Orzeczenia
Dla kierowców
Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T zgłaszają się na badanie lekarskie z niżej wymienionymi:
- wypełnionym oświadczeniem o stanie zdrowia podpisanym czytelnym imieniem i nazwiskiem (dostępne w rejestracji oraz w plikach do pobrania).
- badaniem poziomu glukozy z osocza krwi żylnej rano na czczo, możliwym do wykonania w naszym gabinecie zabiegowym.
- w przypadku występowania wady wzroku proszę zabrać ze sobą okulary/mieć założone soczewki oraz posiadać pojemnik na soczewki.
- dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku przedłużania ważności prawa jazdy, zabrać ze sobą stary dokument lub ustalić rok, w którym było wydane po raz pierwszy.
- aparatem słuchowym w przypadku wady słuchu.
- istotną dokumentacją medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C1, C1+E, C, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne zgłaszają się na badanie lekarskie z niżej wymienionymi:
- wypełnionym oświadczeniem o stanie zdrowia podpisanym czytelnym imieniem i nazwiskiem (dostępne w rejestracji oraz w plikach do pobrania).
- badaniem poziomu glukozy z osocza krwi żylnej rano na czczo, możliwym do wykonania w naszym gabinecie zabiegowym.
- badaniem wrażliwości na kontrast oraz widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia możliwym do wykonania w ramach pracowni psychologicznej.
- wynikiem konsultacji przeprowadzonej przez specjalistę w dziedzinie okulistyki.
- dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku przedłużania ważności prawa jazdy, zabrać ze sobą stary dokument lub ustalić rok, w którym było wydane po raz pierwszy.
- aparatem słuchowym w przypadku wady słuchu.
- istotną dokumentacją medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

O NAS
NASZ FACEBOOK
Nasz adres:
NZOZ Przychodnia Nova Banino
ul. Pszenna 112A
80-297 Banino
(budynek Centrum Feniks)

Przychodnia czynna jest:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00.
O NAS
NASZ FACEBOOK
NASZE PORADNIE
Nasz adres:
NZOZ Przychodnia Nova Banino
ul. Pszenna 112A
80-297 Banino
(budynek Centrum Feniks)

Przychodnia czynna jest:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00.
Wróć do spisu treści