RODO - Przychodnia | NovaBanino

Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna
Dane osobowe i ich ochrona
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, MONO spółka jawna z siedzibą w Baninie, ul. Pszenna 112A jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuje, że:
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji świadczeń medycznych; dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, rozliczeń związanych z usługami medycznymi, zarządzania oraz leczenia;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi związane z realizacją świadczeń medycznych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji świadczenia oraz przez okres, w którym administrator zobowiązany jest je przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( ustawa z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia);
  • Inspektorem danych osobowych jest Joanna Niedźwiedzka, adres e-mail iodo@novabanino.pl;
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych;
  • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
O NAS
NASZ FACEBOOK
Nasz adres:
NZOZ Przychodnia Nova Banino
ul. Pszenna 112A
80-297 Banino
(budynek Centrum Feniks)

Przychodnia czynna jest:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00.
O NAS
NASZ FACEBOOK
NASZE PORADNIE
Nasz adres:
NZOZ Przychodnia Nova Banino
ul. Pszenna 112A
80-297 Banino
(budynek Centrum Feniks)

Przychodnia czynna jest:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00.
Wróć do spisu treści